Акт списання основних засобів бланк

акт списання основних засобів бланк

Для сценично-постановочных средств карточки открываются на материально ответственных лиц и ведутся по предметам одного наименования, близких по размерам, качеством материала и ценой. Записи в картках здійснюються в кількісному і сумарному вираженні. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі. Опись составляют в одном экземпляре в бухгалтерии с целью контроля за сохранением инвентарных карточек. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки. У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об’єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою. Капітальні інвестиції в сумі таких витрат формують фонд у незавершеному капітальному будівництві.Зарахування об’єктів капітальних інвестицій на підставі первинних документів до складу нематеріальних активів відображається з відповідним зменшенням капітальних інвестицій. Завантажити бланк форми ОЗ-3 3) Типовая форма ОЗ-3 (бюджет) Акт на списание основных средств Применяется для оформления выемки отдельных инвентарных объектов, предметов основных средств в случае полной или частичной ликвидации. Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів.

Акт списання основних засобів бланк 2015

Скачать XLS: 2013-12-26-01-01-54-2013.xls

Скачать PDF: Uproz_2014_11_21.pdf

Похожие записи: