Бланк меморіального ордера № 17

бланк меморіального ордера № 17

Річ у тім, що трудову книжку ведуть лише за місцем основної роботи (п. 1.1 Інструкції № 58). Тому якщо працівник працевлаштується у іншого роботодавця, то він не повинен надавати трудову книжку. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. В настоящее время одно из основных направлений совершенствования бухгалтерского учета связано с автоматизацией обработки информации с применением новейших технических средств. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов и дебетовых и кредитовых остатков должны быть соответственно равны. На основании конечных остатков в Главной книге составляется сальдовый баланс. Данные этих ведомостей для сверки итогов оборотов и сальдо аналитических счетов с объединяющими их синтетическими счетами. Один з варіантів комп’ютерного обліку розробляє і впроваджує ТО В «Парус-Сервіс», забезпечуючи користувачів пакетами прикладних програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності. Зауважимо, що загальна сума господарської операції складається з суми показників двох проведень (рис. 7). Після перевірки даних в ГО, натисніть Записати. СИТУАЦІЯ 2. Установа придбала свідоцтва серії МН № 11250–11749 в кількості 500 шт. за ціною 40 грн. Усі бюджетні установи незалежно від їх профілю скла­дають бухгалтерський баланс за формою № 1. Структура балансу бюджетної установи. Тому за період, коли об’єкт хоча і продовжує перебувати (обліковуватися) на балансі установи, але фактично не використовується (не експлуатується), амортизацію не нараховують. Яку вартість брати для її розрахунку? Як нараховувати амортизацію на об’єкти, введені в експлуатацію до 2015 року? У яких регістрах обліку відображати суму амортизації? Отже, викладачу професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ можна зарахувати до педстажу період роботи на виробництві та у сфері послуг, якщо він викладає ту ж спеціальність, за якою працював.

Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів

Скачать DOC: byudzhetnyj_uchyot.doc

Скачать PDF: visnik_st_19.pdf

Скачать XLS: RB_Fatal_Accident_Database_100725.xls

Похожие записи: